2020 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 17 sprendimų

2020 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 17 sprendimų

2020 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 17 sprendimų. 4 sprendimuose skundai pripažinti pagrįstais (iš jų 1 sprendimas apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 5 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 6 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti.

17 kartų buvo sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 6 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 2 str. 36 d. – 1 kartą, 3 str. 3 d. - 1 kartą, 14 str. 1 ir 2 d. – 1 kartą, 44 str. 4 d. - 1 kartą.