Š.m. lapkričio mėnesį daugiausiai skundų gauta dėl informacijos skelbiamos internete

Š.m. lapkričio mėnesį daugiausiai skundų gauta dėl informacijos skelbiamos internete

2018 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus. 20 skundų gauta iš fizinių asmenų, 14 − iš juridinių. 5 skundai persiųsti nagrinėti iš kitų institucijų, 4 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 4 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 27 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 9 kartus – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – televizijoje, 3 kartus – spaudoje, 4 kartus – kita viešoji informacija.