Vyksta registracija į seminarus „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“

Vyksta registracija į seminarus „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias...

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, vykdydama Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014­­–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą, organizuoja nemokamus seminarus 10-tyje Lietuvos apskričių. Registracija jau paskelbta Vilniaus ir Utenos apskritimis.

Tarnybos, kaip Projekto dalyvio, tikslas – supažindinti visuomenę kaip atpažinti plačiai internete paplitusią neapykantos kalbą (pvz., komentarai, Facebook įrašai ir pan.), kuri yra nukreipta į skirtingas mūsų bendruomenės grupes (vaikus, neįgaliuosius, tautines, seksualines mažumas ir kt.). Nesantaikos kalba mūsų visuomenėje dažnu atveju suprantama kaip nepiktas arba nereikšmingas pokštas, tačiau retai pagalvojama, jog internete viešinami komentarai, žymių ar žinomų žmonių dėstomos mintys Facebook paskyrose gali paskatinti imtis žiaurių veiksmų arba sukelti itin neigiamų pasekmių. Todėl labai svarbu suprasti, kas yra nesantaikos kalba, sugebėti ją atpažinti ir tinkamai reaguoti.

Š. m. gruodžio 20 d.  į seminarą kviečiame Vilniaus apskrities, o 2019-01-10 Utenos apskrities savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų socialinius darbuotojus ir socialinius pedagogus, taip pat kitus darbuotojams, dirbančius su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis.

Asmuo kontaktams: Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič tel. (8 5) 223 7314, +370 600 83160, el. paštas: aliona.gaidarovic@zeit.lt.