Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje lankėsi Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje lankėsi Baltarusijos žmogaus teisių organizacijos

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje (toliau - ŽEIT) lankėsi Baltarusijos visuomeninių žmogaus teisių organizacijų atstovai. Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė papasakojo svečiams apie tarnybos veiklą: skundų nagrinėjimą, įvairių rekomendacijų žurnalistams teikimą, neseniai tarnybai suteiktus tarptautinius įgaliojimus dėl neapykantos kalbos. Mūsų kaimynus ypač domino neapykantos kalbos klausimai ir jų sprendimo būdai – tam susitikime buvo skirta daugiausia dėmesio. Buvo aptarta neapykantos kalbos statistika, hate speech pobūdis (pavyzdžiui, dėl tautybės, rasės, seksualinės orientacijos ir t.t.), galimos neapykantos kalbos internete sąsajos su tuo metu populiariausiomis temomis žiniasklaidoje. Savo ruožtu, svečiai papasakojo apie Baltarusijos oficialiosios bei privačios žiniasklaidos veikimo niuansus, neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų paplitimą šioje šalyje, negausius gerosios praktikos pavyzdžius sprendžiant šią problemą.

Susitikime ŽEIT taip pat dalyvavo ir su Baltarusijos žmogaus teisių organizacijomis bendradarbiaujančių Lietuvos ir kitų Europos šalių organizacijų atstovai. Nutarta ir toliau palaikyti ryšius, keistis naudinga informacija, padėti vieni kitiems megzti kontaktus.