2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 30 skundus

2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 30 skundus

2021 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 30 skundų. 25 skundai gauti iš fizinių asmenų, 5 − iš juridinių asmenų. 4 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų, 3 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“. 23 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 11 kartų dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 7 kartus – spaudoje, 2 – televizijoje, 3 – kita viešoji informacija.