2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 36 sprendimus

2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 36 sprendimus

2021 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 36 sprendimus. 17 sprendimų skundai pripažinti pagrįstais, 10 sprendimų skundai pripažinti nepagrįstais, 5 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 3 sprendimuose skundų tyrimai nutraukti, 1 sprendime skundo tyrimas atmestas.

25 kartų sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 18 kartų dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose, 4 kartus – dėl informacijos paskelbtos televizijoje, 7 kartus – dėl informacijos paskelbtos spaudoje, kita viešoji informacija – 2 kartus.

33 sprendimai priimti dėl fizinių asmenų skundų ir 5 dėl juridinių asmenų skundų, 2 skundai buvo pateikti ir fizinio, ir juridinio asmens.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): facebook.com paskyros valdytojai – 12, interneto svetainės „Google“ atsiliepimai paskyros valdytojas – 1 kartą, UAB „Lietuvos rytas“ – 1,  IĮ „Alio, Raseiniai“ – 1, UAB „BNS“ – 1 kartą, UAB „Delfi“ – 1 kartą, UAB „All Media Lithuania“ – 1 kartą.

Sprendimuose nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai 14 str. 1-2 d. - 7, 19 str. 2 d., - 1, 3 str. 3 d. – 4.. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai 5 str. 1 d. - 10 pažeidimų ir 6 str. 1 d. –  10 pažeidimų.