2021 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2021 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2021 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus. 22 skundų gauta iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių asmenų.

4 skundas persiųstas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

22 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 1 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 1 – kartą televizija internete, 3 kartus – televizijoje,  spaudoje – 2.