BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI – PENKERI

BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI – PENKERI

2023 m. gegužės 25 d. sukanka penkeri metai nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) taikymo pradžios. Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kaip taikomas šis technologijų amžiuje itin svarbus teisės aktas, kai duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Per šiuos penkerius metus pastebėjome, kad šis dokumentas padarė didžiulį poveikį asmens duomenų ir privatumo suvokimui. Tai akivaizdžiai rodo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje (toliau – Tarnyboje) gautų skundų skaičius. Jei 2018 m. gauti 69 skundai dėl asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais, tai 2019 m. šis skaičius beveik padvigubėjo – gauti 133 tokie skundai, 2020 m. – net 142 skundai. 2021 m. skundų dėl žurnalistikos tikslais tvarkomų duomenų skaičius stabilizavosi ir siekė 112, o 2022 m. šiek tiek sumažėjo, tačiau išliko aukštas – gauti 103 tokie skundai. Tai, kad pradėjus taikyti BDAR, padaugėjo skundų, patvirtina, jog didėja duomenų subjektų informuotumas ir lūkesčiai dėl teisės į asmens duomenų apsaugą. Šis visuomenės aktyvumas yra geriausia garantija, kad BDAR bus ir toliau veiksmingai įgyvendinamas. Siekdama užtikrinti sėkmingą BDAR taikymą, Tarnyba ne tik nagrinėja duomenų subjektų skundus, bet ir vykdo konsultavimo, sąmoningumo ir informuotumo didinimo veiklas. Neabejotina, kad jau per pirmuosius savo penkerius metus BDAR pakeitė privatumo, ypač skaitmeninėje erdvėje, suvokimą ir tuo įrodė savo vertę. Tarnyba ir toliau sieks išlikti aktyvi, orientuota į dalijimąsi žiniomis ir informuotumo didinimą, taip pat veiksmingą priežiūrą, kad saviraiškos ir informacijos laisvė būtų suderinta su teise į privatumą ir duomenų apsaugą.