2021-07-27 PRANEŠIMAS SPAUDAI: „ŽEIT PASTEBI „BAUDIMO VIEŠUMU“ TENDENCIJĄ“

 2021-07-27 PRANEŠIMAS SPAUDAI: „ŽEIT PASTEBI „BAUDIMO VIEŠUMU“ TENDENCIJĄ“

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT), vertindama šių metų pirmojo pusmečio rezultatus, pastebi augančią tendenciją neteisėtai viešinti kitų asmenų duomenis. Šiemet nustatyti 28 tokie pažeidimai, kai pernai per visus metus buvo tik 12.  

„Matome norą „bausti viešumu“ nepatikusį asmenį, ar tai būtų kažkuo neįtikęs kaimynas, ar kitas asmuo, ar blogai darbus atlikęs meistras. Viešinami ne tik vardas ir pavardė, bet, jeigu žinoma, ir gyvenamasis adresas, telefono numeris ar darbo vieta. Taip pat be leidimo iš kito žmogaus socialinio tinklo paskyros paimtos nuotraukos. Deja, bet stebint nuotaikas socialiniuose tinkluose, matome, kad tokių pažeidimų gali tik daugėti“,- sako ŽEIT Teisės skyriaus vedėja Žydra Klevinskaitė.

Iš viso per pirmus 6 šių metų mėnesius ŽEIT gavo 28 skundais mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Iš kone 200 gautų skundų, 178 skundai pateikti dėl internete paskleistos informacijos (61 – soc. tinkluose, 23 – spaudoje, 22 – TV, 13 – vaizdų dalinimosi platformose, 1 – radijuje).

135 skundus pateikė fiziniais asmenys, 44 – viešieji fiziniais asmenys, 11 skundų – juridiniai asmenys, 13 – viešieji juridiniai asmenys.

Dažniausiai siekiama teisės į asmens duomenų apsaugą gynybos, gauti 74 skundai. Dar 71 skundas – dėl garbės ir orumo pažeidimo. 40 skundų gauta dėl teisės į privataus gyvenimo apsaugos, 28 – dalykinės reputacijos, 16 – dezinformacijos, 13 – diskriminacijos pagrindų, 7 – nuomonių įvairovės neužtikrinimo, 1 kartą kreiptasi dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo.

Per šešis mėnesius priimti 169 sprendimai. Atlikta 35 tyrimais daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Pirmasis šių metų pusmetis aktyvus ir administracinių teismų išnagrinėtomis bylomis dėl inspektoriaus priimtų sprendimų. Priimti 9 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimai ir 8 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo nutartys. Beveik visi teismų sprendimai palankūs ŽEIT.

Daugiau informacijos:

Žydra Klevinskaitė

Teisės skyriaus vedėja

Tel.nr.: 8 618 75748

El.p.: zydra.klevinskaite@zeit.lt